islamkingdomfaceBook


A doista znamo da oni govore: "Samo ga smrtnik uči." Jezik onog kome streme - je strani, a ovo je jezik arapski, jasni.

Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajete Allahove - neće ih uputiti Allah, a imaće oni kaznu bolnu.

Laž izmišljaju jedino oni koji ne vjeruju u ajete Allahove, a ti takvi su lašci.

A ko ne vjeruje u Allaha, nakon vjerovanja svog - izuzev ko bude prisiljen, a srce njegovo bude smireno u vjerovanju - međutim, ko otvori nevjerovanju grudi: pa na njima će biti srdžba od Allaha, a imaće oni kaznu užasnu.

To zato što oni više vole život Dunjaa od Ahireta i što Allah ne upućuje narod nevjernika.

Takvi su oni čija je srca Allah zapečatio, i sluh njihov i vidove njihove, a ti takvi su nemarni.

Nema sumnje da će oni na Ahiretu, (baš) oni biti gubitnici.

Zatim, uistinu, Gospodar tvoj će onima koji se isele nakon što su proganjani, potom se bore i budu strpljivi - uistinu, Gospodar tvoj će nakon toga biti Oprosnik, Milosrdni.