islamkingdomfaceBook


I zamalo da te doista preplaše iz zemlje, da te iz nje istjeraju, a tad ne bi ostali iza tebe, izuzev malo.

Sunnet onog kog smo poslali prije tebe od poslanika Naših, a nećeš u sunnetu Našem naći izmjenu.

Obavljaj salat sa naginjanjem Sunca (zapadu), do mraka noći, i Kur'an (uči) zorom. Uistinu, Kur'an zorom je svjedočen.

A od noći - pa probdij je nafilom za sebe. Možda će Gospodar tvoj da te uzdigne na mjesto pohvalno.

I reci: "Gospodaru moj! Daj mi da uđem ulaskom istinskim, i izvedi me izvođenjem istinskim i dadni mi od Sebe snagu pomažuću."

I reci: "Došla je Istina, a nestala je neistina. Uistinu, neistina je nestajuća."

I objavljujemo od Kur'ana ono šta je lijek i milost vjernicima, a zalimima povećava jedino gubitak.

I kad obdarimo čovjeka, odvrati se i udalji na svoju stranu. A kad ga dotakne zlo, bude očajan.

Reci: "Svako radi na svoj način, pa Gospodar vaš je Najbolji znalac onog ko je najupućeniji putu."

I pitaju te o Duhu. Reci: "Duh je po naredbi Gospodara mog, a vama je od znanja dato samo malo."

A da hoćemo, sigurno bismo povukli ono šta smo ti objavili, zatim ne bi sebi za to našao protiv Nas zaštitnika,