islamkingdomfaceBook


I doista smo izložili ljudima u ovom Kur'anu od svačeg primjer. A čovjek je više od ičeg raspravljač.

A zadržava ljude da vjeruju - kad im je došla Uputa i da traže oprost Gospodara svog - jedino što će im doći sunnet ranijih ili će im doći kazna sučelice.

I ne šaljemo izaslanike, izuzev (kao) donosioce radosnih vijesti i opominjače. A oni koji ne vjeruju, raspravljaju neistinom, radi pobijanja njome Istine, i uzimaju ajete Moje i ono čim su upozoreni, ruglom.

A ko je nepravedniji od onog ko je opomenut ajetima Gospodara svog, pa se okrene od njih i zaboravi šta su unaprijed poslale ruke njegove? Uistinu, Mi smo na srcima njihovim načinili velove da ga ne razumiju, i u ušima njihovim gluhoću. I ako ih pozoveš Uputi, pa tad se nikad neće uputiti.

A Gospodar tvoj je Oprosnik, Vlasnik milosti. Da ih ščepava za ono šta su zaradili, sigurno bi im ubrzao kaznu. Naprotiv, imaju oni rok, neće naći mimo njega utočište.

A to su gradovi - uništili smo ih pošto su činili zulm, i dali za uništenje njihovo rok.

I kad reče Musa sluzi svom: "Neću prestati dok ne stignem sastajalištu dvaju mora, ili ću ići godinama."

Pa pošto stigoše sastajalištu njih dvoje, zaboraviše ribu svoju, pa (ona) uze put svoj u more tunelom.