islamkingdomfaceBook


I onu koja je sačuvala ferdž svoj, pa smo udahli u nju od Duha Našeg, i učinili nju i sina njenog znakom za svjetove.

Uistinu, ova vaša umma, je umma jedna, a Ja sam Gospodar vaš, zato Mene obožavajte.

I rastrgali su stvar svoju između sebe - (a) svi su Nama povratnici.

Pa ko radi dobra djela, a on je vjernik, tad nema poricanja truda njegovog. A uistinu, Mi smo njegovi Pisari.

I zabrana je za naselje koje smo uništili, da se oni neće povratiti.

Dok, kad se pusti Jedžudž i Medžudž - a oni će se sa svake uzvisine spuštati -

I približi se obećanje istinito, tad gle: ukočeni pogledi onih koji nisu vjerovali. "O teško nama! Doista smo bili u nemaru prema ovom, štaviše, bili smo zalimi."

Uistinu! Vi i ono što ste obožavali mimo Allaha, bićete gorivo Džehennema; vi ćete biti ti koji ćete mu doći.

Da su ovi bili bogovi, ne bi mu došli, a svi će u njemu biti vječito.

Imaće oni u njemu stenjanje i oni u njemu neće čuti.

Uistinu, oni kojima je od Nas prethodilo najljepše - takvi će od njega biti otklonjeni.