islamkingdomfaceBook


I spuštamo s neba vodu po mjeri, pa je smještamo u Zemlju. I uistinu, Mi smo za odvođenje njeno kadri.

Pa smo njome za vas sazdali vrtove palmi i grožđa, imate vi u njima mnogo voća i od njega jedete;

I drvo - niče iz Gore Sinajske, daje ulje i začin za one koji jedu.

A uistinu, imate vi u stoci ibret. Napajamo vas od onog što je u trbusima njihovim. I imate vi u njima koristi mnoge, i od njih jedete.

I na njima i plovilima se transportujete.

A doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pa reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha, nemate vi drugog boga sem Njega, pa zar se ne bojite?"

Tad velikani koji nisu vjerovali iz naroda njegovog rekoše: "Ovo je samo smrtnik sličan vama, želi da se istakne nad vama. A da je htio Allah, sigurno bi spustio meleke. Nismo za ovo čuli od naših očeva ranijih.

On je samo čovjek u kojem je ludost, zato ga promatrajte neko vrijeme."

(Nuh) reče: "Gospodaru moj! Pomozi mi zato što me poriču."

Tad mu objavismo: "Pravi lađu pod očima Našim i objavi Našoj. Pa kad dođe naredba Naša i šikne peć, tad ukrcaj u nju od svake vrste dvoje, i porodicu svoju, izuzev onog od njih kome je prethodila riječ. I ne obraćaj mi se za one koji su zulm činili. Uistinu, oni će biti potopljeni.