islamkingdomfaceBook


Pa smo spasili njega i saputnike na lađi i učinili je znakom svjetovima.

I Ibrahima, kad reče narodu svom: "Obožavajte Allaha i bojte se Njega; to je bolje za vas, kad biste znali.

Obožavate mimo Allaha jedino idole i izmišljate laž. Uistinu, oni koje obožavate mimo Allaha, ne vladaju vašom opskrbom. Zato kod Allaha tražite opskrbu i obožavajte Njega i zahvaljujte Mu. Njemu ćete biti vraćeni."

A ako budete poricali, pa doista su poricale zajednice prije vas. A na Poslaniku je jedino dostava jasna.

Zar ne vide kako Allah počinje stvaranje, potom ga ponavlja? Uistinu! To je Allahu lahko.

Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kako je počeo stvaranje, zatim će Allah stvoriti stvaranjem drugim. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

Kažnjava koga hoće, a smiluje se kome hoće, a Njemu ćete biti vraćeni."

I niste vi ti koji će umaći u Zemlji, niti u nebesima. A nemate vi mimo Allaha nikakva zaštitnika, niti pomagača.

A oni koji ne vjeruju u ajete Allahove i susret s Njim, takvi se u očaju spram milosti Moje, a ti takvi će imati kaznu bolnu.