islamkingdomfaceBook


I ukazaće im se zla koja su uradili i spopašće ih ono čemu su se izrugivali,

I biće rečeno: "Danas vas zaboravljamo, kao što ste zaboravili na susret dana vašeg ovog. A sklonište vaše je vatra i nema za vas nikakvih pomagača."

To stoga što ste vi ajete Allahove uzimali ruglu, a zavarao vas je život Dunjaa. Zato se Danas neće izvući iz nje, i neće im se dopustiti da traže naklonost.

Pa Allahu neka je hvala, Gospodaru nebesa i Gospodaru Zemlje, Gospodaru svjetova!"

A Njegova je veličanstvenost na nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

Ha. Mim.

Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.

Stvorili smo nebesa i Zemlju i šta je između njih jedino s Istinom i rokom određenim. A oni koji ne vjeruju u ono čime se opominju - odvraćeni su.

A ko je zabludjeliji od onog ko mimo Allaha priziva onog ko mu se neće odazvati do Dana kijameta, a oni su prema zovu njihovom nehajni.

Reci: "Jeste li vidjeli šta prizivate mimo Allaha? Pokažite mi šta su to stvorili od zemlje, ili imaju oni udio u nebesima? Dajte mi Knjigu prije ove ili tračak znanja, ako istinu govorite."