islamkingdomfaceBook


Onima koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog - (Allah) će učiniti zaludnim djela njihova.

A oni koji vjeruju i rade dobra djela i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu - a to je Istina od Gospodara njihovog - (Allah) će im oprostiti zla djela njihova i popraviti stanje njihovo.

To zato što oni koji ne vjeruju slijede neistinu, a što oni koji vjeruju slijede Istinu od Gospodara njihovog. Tako Allah navodi ljudima primjere njihove.

Pa kad sretnete one koji ne vjeruju, tad udrite šije, dok, kad ih iznurite, tad ojačajte okov. Zatim ili dobročinstvo poslije i, ili otkup, dok rat ne položi terete svoje. To! A da Allah hoće, osvetio bi im se, međutim (hoće) da vas iskuša jedne drugima. A koji poginu na putu Allahovom - pa neće (On) poništiti djela njihova.

Vodiće ih i popraviti stanje njihovo,

I uvešće ih u Džennet kojeg im je predstavio.

O vi koji vjerujete! Ako pomognete Allaha, pomoći će vas i osnažiti stope vaše.

A oni koji ne vjeruju - pa, propast njima, a učiniće zaludnim djela njihova.

To zato što oni mrze ono što je objavio Allah - zato će (On) upropastiti djela njihova.

Pa zašto ne putuju po Zemlji pa vide kakav je bio kraj onih prije njih? Uništio ih je Allah, a nevjernicima će biti slično njima.

To zato što je Allah Zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici nemaju zaštitnika za sebe.