islamkingdomfaceBook


A da hoćemo, zaista bismo ti dali da ih vidiš, pa bi ih sigurno prepoznao po znacima njihovim, i sigurno bi ih prepoznao po tonu govora! A Allah zna djela vaša.

I doista ćemo vas iskušavati, dok ne spoznamo mudžahide između vas i strpljive, i provjerimo habere vaše.

Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog i suprotstavljaju se Poslaniku, nakon što im je postala jasna Uputa, neće naškoditi Allahu nimalo, a upropastiće djela njihova.

O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika i ne poništavajte djela vaša.

Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, zatim umru, a oni budu nevjernici - pa Allah im neće oprostiti.

Zato ne malaksajte, i pozivajte miru a ste vi nadmoćniji, i Allah je s vama i neće vas oštetiti djelima vašim.

Život Dunjaa je samo igra i zabava. I ako budete vjerovali i bojali se, daće vam nagrade vaše i neće vas pitati za imetke vaše.

Ako bi vas pitao za njih, pa vas pritisnuo, škrtarili biste i iznio bi zlobe vaše.

Eto, vi ste ti koji se pozivate da trošite na putu Allahovom, pa od vas je ko škrtari. A ko škrtari - pa zaista škrtari od duše svoje. A Allah je bogat, a vi ste fukare. A ako se odvratite, zamijeniće (vas) narodom drugačijim od vas, potom neće biti primjeri vaši.