islamkingdomfaceBook


Tako mi zvijezde kad zalazi,

Nije zalutao drug vaš, niti skrenuo,

I ne govori po želji.

To je jedino Objava - objavljuje se.

Uči ga Jedan žestokih sila,

Posjednik snage. Tad se postavio,

I on bio na horizontu najuzvišenijem,

Zatim se približio, pa spustio,

Pa bio na rastojanju dva luka ili bliži,

Te objavio (Allah) robu Svom, šta je objavio.

Nije poreklo srce šta je vidio.

Pa zar raspravljate s njim o onom što je vidio?

I zaista ga je vidio pri spuštanju drugom,

Kod Sidre krajnje

Kod koje je džennetsko sklonište,

Kad je Sidru pokrivalo šta je pokrivalo.

Nije skrenuo pogled, niti prekoračio,

Doista je vidio od znakova Gospodara svog - najveće.

Pa jeste li vidjeli Lata i Uzzaa,

I Menat, treću, posljednju?

Zar vama muško, a Njemu žensko?

To je onda podjela nepravedna!

To su samo imena - nadjeli ste ih vi i očevi vaši. Nije objavio Allah za njih nikakav dokaz. Slijede samo pretpostavku i ono šta žele duše, a već im je došla Uputa od Gospodara njihovog!

Ili: hoće li imati čovjek šta zaželi?

Pa, Allahov je zadnji i prvi.

I koliko je meleka u nebesima čije posredovanje neće ništa koristiti, izuzev nakon što dopusti Allah kome hoće i bude zadovoljan!