islamkingdomfaceBook


I obavijesti ih da će biti dioba vode među njima. Svakom pojenju biće se prisutno.

Tad pozvaše druga svog, pa uze (mač), te (je) rani.

Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!

Uistinu! Mi smo poslali na njih krik jedan, pa bijahu kao suharci graditelja tora.

A zaista smo olakšali Kur'an za podsjećanje, pa ima li iko ko se podsjeća?

Poricao je narod Lutov opomene.

Uistinu! Mi smo poslali na njih kišu kamenu, izuzev porodice Lutove; spasli smo ih u ranu zoru,

Blagodat od Nas; tako nagrađujemo onog ko zahvaljuje.

I doista ih je upozorio na udar Naš, pa su sumnjali u opomene.

I doista su od njega htjeli goste njegove, pa smo oslijepili oči njihove: "Ta iskusite kaznu Moju i opomene Moje!"

I doista, pogodila ih je jutrom kazna trajna.

Pa iskusite kaznu Moju i opomene Moje!

I doista smo olakšali Kur'an za pouku, pa ima li iko ko se poučava?

A doista su ljudstvu faraonovu došle opomene.

Porekli su znakove Naše, sve njih, pa smo ih dograbili grabljenjem Svemoćnog, Snažnog.

Jesu li nevjernici vaši bolji od takvih, ili imate imunitet u zeburima?

Zar kažu: "Mi smo skup pobjednički?"

Biće poražen skup, i okrenut će leđa.

Naprotiv! Čas je obećano vrijeme njihovo, a Čas će biti teži i gorči.

Uistinu! Biće prestupnici u zabludi i bezumlju,

Na Dan kad budu dovučeni u vatru na licima svojim: "Iskusite dodir sekara!"

Uistinu! Mi smo svaku stvar stvorili po mjeri.