islamkingdomfaceBook


A komanda Naša je samo jedna, kao sijev oka.

I doista smo uništili pobornike vaše; pa ima li iko ko se poučava?

A svaku stvar koju su učinili, u zeburima je,

I sve malo i veliko, zapisano je.

Uistinu, bogobojazni će u baščama i rijekama biti,

U sjedištu Istine, kod Vladara Svemoćnog.

Milostivi!

Poučava Kur'anu,

Stvara čovjeka,

Uči ga izražavanju.

Sunce i Mjesec su po proračunu,

I zvijezda i drvo čini sedždu,

I nebo! Uzdigao ga je, i postavio mjerilo,

Da ne prelazite mjeru.

I uspostavljajte težinu po pravdi i ne zakidajte na vagi.

I Zemlja! Postavio je nju za stvorenja,

Na njoj je voće i palme sa čaškama,

I zrno sa ljuskom i mirisna biljka.

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Stvorio je čovjeka od gline zvečeće kao grnčarija,

I stvorio je džinna od plamena vatre.

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Gospodar dvaju istoka i Gospodar dvaju zapada,

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?