islamkingdomfaceBook


Pa biće obojici kraj što će oba biti u vatri, vječno u njoj, a to je plaća zalimima.

O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha, i neka gleda duša šta je pripravila za sutra, i bojte se Allaha! Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je učinio da oni zaborave duše svoje. Ti takvi su grješnici.

Nisu jednaki stanovnici vatre i stanovnici Dženneta: Stanovnici Dženneta - oni su uspješni.

Da smo spustili ovaj Kur'an planini, sigurno bi je vidio poniznu, rascijepljenu iz straha od Allaha. A to su primjeri - navodimo ih ljudima, da bi oni razmislili.

On je Allah, sem Kojeg boga nema, Znalac nevidljivog i vidljivog. On je Milostivi, Milosrdni.

On je Allah, sem Kojeg boga nema, Vladar, Presveti, Onaj koji daje mir, Onaj koji daje sigurnost, Nadzirući, Silni, Gigantski, Gordi! Slava Allahu od onog šta pridružuju!

On je Allah, Stvaralac, Tvorac, Oblikovalac! Njegova imena su najljepša. Slavi Ga šta je u nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.