islamkingdomfaceBook


Nastanite ih tamo gdje stanujete prema sredstvima vašim, i ne štetite im da biste ih pritijesnili. Ako takve budu noseće - tad trošite na njih dok ne rode breme svoje. Pa ako vam doje (djecu), tad im dajte darove njihove i dogovarajte se međusobno uljudno. A ako se ne složite, tad će mu zadajati druga.

Neka troši imalac obilja od obilja svog, a onaj kome je uskraćena opskrba njegova - pa neka troši od onog šta mu je dao Allah. Ne opterećuje Allah dušu, izuzev onim šta joj je dao. Učiniće Allah poslije teškoće olakšanje.

I koliko se gradova oglušilo prema naredbi Gospodara njihovog i poslanika Njegovih, pa smo ih obračunali obračunom žestokim i kaznili ih kaznom strašnom.

Tad su iskusili pogubnost postupka svog. A rezultat postupka njihovog bio je gubitak.

Pripremio je Allah za njih kaznu žestoku. Pa bojte se Allaha, o imaoci razuma koji vjerujete! Doista vam je Allah poslao Opomenu,

Poslanika - uči vam ajete Allahove jasne, da izvede one koji vjeruju i rade dobra djela iz tmina na svjetlost. A ko vjeruje u Allaha i radi dobro, uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Doista je Allah uljepšao njegovu opskrbu.

Allah je Taj koji je stvorio sedam nebesa, a od Zemlje, slično njima. Spušta se naredba među njih, da znate, da Allah nad svakom stvari ima moć, i da je Allah zaista svaku stvar obuhvatio znanjem.