islamkingdomfaceBook


O Vjerovjesniče! Zašto zabranjuješ ono što ti je Allah dopustio, tražeći zadovoljstva žena svojih? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Već vam je Allah naložio iskup zakletvi vaših, a Allah je Zaštitnik vaš i On je Znalac, Mudri.

I kad je Vjerovjesnik povjerio jednoj od svojih žena vijest, pa pošto je obavijestila o njoj - a otkrio to njemu Allah - on je iznio dio njen, a prešutio dio. Pa pošto je nju obavijestio o tome, rekla je: "Ko te je obavijestio o ovome?" Reče: "Obavijestio me je Znalac, Obaviješteni."

Ako se vas dvije pokajete Allahu, pa doista su nagela srca vaša; a ako se budete pomagale protiv njega - pa uistinu, Allah - On je Zaštitnik njegov, i Džibril i pravedni vjernici; i meleci su sem toga pomagač.

Možda će Gospodar njegov, ako vas razvede, da mu zamijeni boljih žena od vas: predanih, vjernica, poslušnih, pokajanica, obožavateljki, onih koje poste, hudovica i djevica.

O vi koji vjerujete! Zaštitite duše vaše i porodice svoje vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Nad njom su meleci grubi, snažni, ne opiru se Allahu šta im naredi, i čine šta im se naređuje.

O vi koji niste vjerovali! Ne pravdajte se Danas! Bićete plaćeni jedino za ono šta ste radili.