islamkingdomfaceBook


Niti hrane, izuzev od splačina,

Ješće je samo oni koji su činili greške!

Pa ne! Kunem se onim što vidite,

I onim što ne vidite,

Uistinu je on govor Poslanika plemenitog,

I nije on govor pjesnika; malo što vjerujete!

Niti je govor proroka, malo čega se sjećate!

Objava je od Gospodara svjetova.

A da je slagao na Nas neke riječi,

Doista bismo ga zgrabili za desnicu,

Potom doista presjekli njegovu aortu,

Pa ne biste bili njegovi branitelji, nijedan od vas.

I uistinu, on je bogobojaznima Opomena,

A uistinu, Mi znamo da su od vas poricatelji.

I uistinu, on je žalost za nevjernike,

I uistinu, on je Istina sigurna.

Zato slavi ime Gospodara svog, Veličanstvenog!

Upitao je pitalac o kazni koja će se dogoditi,

Nevjernicima - nema tog ko će je odbiti -

Od Allaha, Vlasnika usponišta,

Penju se meleci i Duh Njemu, u danu čija je mjera pedeset hiljada godina.

Zato se strpi strpljenjem lijepim.

Uistinu! Oni ga vide dalekim,

A vidimo ga bliskim.

Na Dan kad nebo bude kao rastalina,

I brda budu kao vuna obojena,

I ne bude pitao bližnji bližnjega,