islamkingdomfaceBook


Gospodaru naš! Vjerujemo u ono šta si objavio i slijedimo poslanika, pa nas upiši sa svjedocima."

I spletkarili su i planirao je Allah; a Allah je Najbolji od planera.

Kad reče Allah: "O Isa! Ja sam Taj koji će ti smrt dati i Sebi te uzvisiti i Koji će te očistiti od onih koji ne vjeruju, i Koji će učiniti (da) oni koji te slijede budu nad onima koji ne vjeruju do Dana kijameta. Zatim je Meni povratak vaš, pa ću presuditi među vama o onom u čemu ste se razilazili.

Pa što se tiče onih koji ne vjeruju, ta kazniću ih kaznom žestokom na Dunjau i Ahiretu; a neće oni imati nikakvih pomagača.

A što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, pa isplatit će im nagrade njihove." A Allah ne voli zalime.

To šta ti učimo je od ajeta i Opomena mudra.

Uistinu, primjer Isaa kod Allaha je kao primjer Adema. Stvorio ga je od prašine, potom mu rekao: "Budi!", pa je bio.

Istina je od Gospodara tvog, zato ne budi od sumnjajućih.

Pa ko se bude prepirao s tobom o njemu, nakon što ti je došlo nešto znanja, tad reci: "Dođite! Pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, i duše naše i duše vaše, zatim ćemo se skrušeno moliti pa proizvesti prokletstvo Allahovo nad lažljivcima."