islamkingdomfaceBook


Reci: "On, Allah, je Jedan!

Allah je Apsolutni!

Ne rađa i nije rođen!,

I ravan Mu nije niko!"

Reci: "Tražim zaštitu u Gospodara svitanja,

Od zla onog šta stvara,

I od zla tame kad zamrači,

I od zla onih koje pušu u čvorove,

I od zla zavidnika kad zavidi!"

Reci: "Tražim zaštitu u Gospodara ljudi,

Vladara ljudi,

Boga ljudi,

Od zla došaptavanja hannasa,

Koji došaptava u grudi ljudi,

Od džinna i ljudi."