islamkingdomfaceBook


I kad budeš među njima, pa za njih salat obavljaš, tad neka stoji grupa njih s tobom i neka uzmu oružja svoja. Pa kad obave sedždu, onda neka (odu) iza vas. I neka dođe grupa drugih - (koji) nisu obavili salat - pa neka obave salat s tobom, i neka budu oprezni i (uz) oružja svoja. Voljeli bi oni koji ne vjeruju da zanemarite oružja vaša i opreme vaše, pa da se obruše na vas nasrtajem jednim. I nije vam grijeh - ako vam bude neprijatnost od kiše ili budete bolesni - da odložite oružja vaša. I preduzmite (mjere) opreza vašeg. Uistinu! Allah je nevjernicima pripremio kaznu prezrenu.

Pa kad završite salat, tad spominjite Allaha stojeći, i sjedeći i na bokovima vašim. Pa kad budete sigurni, tad obavljajte salat. Uistinu, salat je vjernicima propis vremenski određen.

I ne malaksajte u traženju naroda (neprijatelja). Ako se vi patite, pa uistinu, oni se pate kao što se patite, i nadate se od Allaha čemu se ne nadaju; a Allah je Znalac, Mudri.

Uistinu! Mi smo ti spustili Knjigu s Istinom, da sudiš među ljudima onim šta ti pokazuje Allah. A ne budi izdajicama zastupnik;