islamkingdomfaceBook


Tad im neće koristiti posredovanje posrednika.

Pa šta im je?, od Opomene su odvraćeni,

Kao da su oni magarci preplašeni,

Pobjegli od lava.

Naprotiv, svaki čovjek od njih želi da mu se daju listovi rašireni.

Nikako! Naprotiv! Ne plaše se Ahireta.

Nikako! Zaista je on Pouka,

Pa ko htjedne imaće ga na umu,

A poučit će se samo ako htjedne Allah. On je Vlasnik bogobojaznosti i Vlasnik oprosta.

Ne! Kunem se Danom kijameta,

I ne! Kunem se dušom samooptužujućom!

Misli li čovjek da nećemo sastaviti kosti njegove?

Svakako! Kadri smo da uredimo jagodice njegove!

Naprotiv! Želi čovjek da griješi pred sobom,

Pita: "Kad će Dan kijameta?"

Pa kad se ukoči pogled,

I pomrači Mjesec,

I spoji Sunce i Mjesec.

Tog dana reći će čovjek: "Gdje je pribježište?"

Nikako! Nema utočišta!

Gospodaru tvom je Tog dana stanište.

Obavijestit će se čovjek Tog dana šta je unaprijed poslao i (šta) zapostavio.

Štaviše, čovjek će protiv duše svoje dokaz biti,

Makar davao opravdanja svoja.

Ne pokreći njime jezik svoj, da bi ga ubrzao.

Uistinu, na Nama je sastavljanje njegovo i učenje njegovo.

Pa kad ga učimo, slijedi učenje njegovo,

Zatim, uistinu na Nama je objašnjavanje njegovo.