islamkingdomfaceBook


Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: "Plijen je Allahov i Poslanikov." Zato se bojte Allaha i sređujte (stvari) među sobom i poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, ako ste vjernici.

Vjernici su samo oni čija se srca, kad se spomene Allah, poboje, i kad im se uče ajeti Njegovi, povećavaju njihovo vjerovanje, i (koji) se u Gospodara svog pouzdavaju,

Oni koji obavljaju salat i iz onog čim smo ih opskrbili udjeljuju:

Ti takvi su vjernici istinski. Imaju oni stupnjeve kod Gospodara svog, i oprost i opskrbu plemenitu.

Kao što te je izveo Gospodar tvoj iz tvoje kuće s Istinom, a uistinu, skupina vjernika je bila nerada (tome).

Raspravljaju s tobom o Istini nakon što je postala jasna, kao da se gone ka smrti, a oni gledaju.

I kad vam je Allah obećao jednu od dvije skupine, da će ona biti vaša, a voljeli ste da ona bez bodlje (koja će ubosti) bude vaša; i želio je Allah da utvrdi Istinu Riječima Svojim i odsiječe korijen nevjernika,

Da utvrdi Istinu i uništi neistinu, makar mrzili prestupnici.