islamkingdomfaceBook


A izbjegava je najnesrećniji,

Koji će se pržiti vatrom velikom;

Potom neće u njoj umrijeti, niti živjeti.

Zaista će uspjeti ko se očisti,

I sjeti imena Gospodara svog, pa salat obavi.

Naprotiv, više volite život Dunjaa,

A Ahiret je bolji i trajniji.

Uistinu! Ovo je u listovima ranijim,

Listovima Ibrahimovim i Musaovim.

Da li ti je došao hadis o prekriću?

Lica će Tog dana biti ponižena,

Izmorena, napaćena,

Vatrom užarenom pržena,

Sa izvora uzavrelog pojena.

Neće biti hrane za njih, izuzev od trna,

Neće ugojiti, niti protiv gladi koristiti.

Lica će Tog dana biti radosna,

Trudom svojim zadovoljna,

U Džennetu visokome;

Neće čuti u njemu besmislicu.

U njemu je izvor tekući,

U njemu su sofe uzdignute,

I čaše postavljene,

I jastučići poredani,

I ćilimi razastrti.

Pa zar neće pogledati kamilu, kako je stvorena?

I nebo, kako je uzdignuto!

I brda, kako su postavljena!

I Zemlju, kako je prostrta!

Pa opominji, ti si samo opominjač:

Nisi nad njima pazitelj;