islamkingdomfaceBook


Zabranjuje vam se lešina i krv i meso svinje, i ono nad čim je zazvano drugo ime, a ne Allahovo, i udavljeno i ubijeno i strovaljeno i probodeno, i šta je načela zvijer - izuzev šta zakoljete - i šta bude zaklano na žrtveniku i da strelicama tražite podjelu. To je porok. Danas očajavaju oni koji ne vjeruju, zbog Dina vašeg; zato se ne bojte njih, a bojte se Mene! Danas sam vam usavršio Din vaš i upotpunio vam blagodat Svoju i zadovoljan sam za vas Dinom Islamom. Pa ko bude natjeran glađu, ne kao skretalac grijehu - pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci: "Dozvoljene su vam dobre stvari i ono šta ste poučili (da ulove) životinje dresirane, učeći ih od onog šta je vas naučio Allah; pa jedite od onog šta vam uhvate, i spominjite ime Allahovo nad tim. I bojte se Allaha. Uistinu! Allah je brz obračunom.

Danas vam se dozvoljavaju dobre stvari, i hrana onih kojima je data Knjiga je dozvoljena vama - i hrana vaša je dozvoljena njima - i čestite od vjernica, i čestite od onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im date darove njihove (kao) kreposni - ne (kao) bludnici, niti (kao) uzimatelji priležnica. A ko poriče vjeru, pa doista će propasti rad njegov i on će na Ahiretu biti od gubitnika.