islamkingdomfaceBook


Kad ste tražili pomoć Gospodara vašeg, pa vam se odazvao: "Uistinu, Ja sam Pomagač vaš sa hiljadu meleka uzastopnih."

A učinio je to Allah jedino radosnom viješću i da umiri time srca vaša. A nema pomoći, izuzev od Allaha. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.

Kad je učinio da vas obuzme pospanost sigurnosti od Njega, i spustio na vas vodu s neba, da vas očisti njome i otkloni od vas prljavštinu šejtana i da učvrsti srca vaša i osnaži njome stopala.

Kad objavi Gospodar tvoj melecima: "Ja sam sa vama, zato učvrstite one koji vjeruju! Ubaciću strah u srca onih koji ne vjeruju; pa udrite iznad vratova i udrite njihov svaki prst.

To zato što su se oni opirali Allahu i Poslaniku Njegovom. A ko se suprotstavi Allahu i Poslaniku Njegovom - pa uistinu, Allah je žestok kaznom.

To, zato je iskusite - i da je za nevjernike (pripremljena) kazna vatrom.

O vi koji vjerujete! Kad sretnete one koji ne vjeruju (kako nastupaju) puzeći, tad im ne okrećite leđa.

A ko im okrene tog dana leđa svoja, izuzev povratnika u borbu ili onog ko se priključi formaciji, tad je doista navukao srdžbu od Allaha, i sklonište njegovo biće Džehennem; a loše je dolazište!