islamkingdomfaceBook


Zaista je odlaganje (svetog mjeseca) povećanje nevjerovanja, zavode se time oni koji ne vjeruju. Dozvoljavaju ga godinu, a zabranjuju ga godinu, da udese broj koji je zabranio Allah, te dozvoljavaju šta je zabranio Allah. Uljepšano im je zlo poslova njihovih, a Allah ne upućuje narod nevjernika.

O vi koji vjerujete! [ta vam je kad vam se kaže: "Nastupajte na putu Allahovom", priklonite se zemlji? Zadovoljavate li se životom Dunjaa (više) od Ahireta? Pa užitak života Dunjaa u (odnosu na) Ahiret samo je mali.

Ako ne nastupite, kazniće vas kaznom bolnom i zamijeniti vas narodom drugačijim od vas, a nećete Ga oštetiti nimalo; a Allah nad svakom stvari ima moć.

Ako ga ne pomognete, pa doista ga je pomogao Allah kad su ga protjerali oni koji ne vjeruju, drugog od dvojice - kad su njih dvojica bili u pećini, kad reče drugu svom: "Ne žalosti se! Uistinu, Allah je s nama." Tad je spustio Allah smirenost Svoju na njega i pojačao ga vojskama koje niste vidjeli. I učinio je riječ onih koji ne vjeruju, najdonjom, a Riječ Allahova - ona je gornja; a Allah je Moćni, Mudri.