islamkingdomfaceBook


I od beduina (ima) ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji, i uzima ono šta troši blizinama kod Allaha i salatima Poslanika. Uistinu je to za njih približavanje! Daće Allah da oni uđu u milost Njegovu; uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Pravdaju vam se kad im se vratite. Reci: "Ne pravdajte se, nećemo vam vjerovati. Već nas je obavijestio Allah o novostima vašim; a vidjeće Allah rad vaš i Poslanik Njegov, zatim ćete se vratiti Znalcu nevidljivog i vidljivog, pa će vas obavijestiti o onom šta ste radili."

Zaklinjaće vam se Allahom kad im se vratite, da biste ih se okanili. Zato ih se okanite. Uistinu, oni su prljavština; a sklonište njihovo biće Džehennem; plaća za ono šta su zaradili.

Kunu vam se da se njima zadovoljite, pa ako se zadovoljite njima - pa uistinu, Allah se ne zadovoljava narodom grješnika.

Beduini su žešći nevjerovanjem i licemjerstvom i priličniji da ne znaju granice onog šta je objavio Allah Poslaniku Svom; a Allah je Znalac, Mudri.

A od beduina je ko uzima ono šta utroši, globom, i očekuju vama daire; na njima je daira zla; a Allah je Onaj koji čuje, Znalac.