islamkingdomfaceBook


A oni koji su uzeli mesdžid nesrećom i nevjerovanjem i razdvajanjem među vjernicima, i osmatračnicom za onog ko je ratovao (protiv) Allaha i Poslanika Njegovog ranije, sigurno će se zakleti: "Željeli smo samo dobro", a Allah svjedoči da su oni uistinu lašci.

Pa da li je onaj koji utemelji građevinu svoju na bogobojaznosti od Allaha i zadovoljstvu - bolji, ili onaj ko utemelji građevinu svoju na rubu podlokane obale rušeće, pa da se surva s njim u vatru Džehennema? A Allah ne upućuje narod zalima.

Uistinu! Allah je kupio od vjernika duše njihove i imetke njihove, što će oni imati Džennet. Bore se na putu Allahovom, pa ubijaju i budu ubijeni. Obećanje Njegovo je istinito u Tewratu i Indžilu i Kur'anu. A ko je vjerniji zavjetu svom od Allaha? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste ugovorili s Njim - a to je to, uspjeh veličanstven -

Ne stani u njega nikada! Sigurno je mesdžid utemeljen na bogobojaznosti od prvog dana dostojniji da staneš u njega. U njemu su ljudi (koji) vole da se čiste; a Allah voli one koji se čiste.

Neće prestati građevina njihova koju su podigli biti (izvor) sumnje u srcima njihovim, izuzev da se sasjeku srca njihova; a Allah je Znalac, Mudri.