islamkingdomfaceBook


I kad god bude objavljena sura, tad od njih bude onaj ko kaže: "Kojem od vas će ovo povećati vjerovanje?" Pa što se tiče onih koji vjeruju, ta njima će povećati vjerovanje i oni se raduju.

Pa ako se okrenu, tad reci: "Dovoljan mi je Allah, samo je On Bog; u Njega se pouzdavam, a On je Gospodar Arša veličanstvenog."

O vi koji vjerujete! Borite se protiv onih nevjernika koji su vam blizu, i neka u vama nađu grubost: a znajte da je Allah sa bogobojaznima.

A što se tiče onih u srcima čijim je bolest - pa dodaće im prljavštinu prljavštini njihovoj, i umrijet će, a oni će biti nevjernici.

Zar ne vide da oni bivaju iskušavani u svakoj godini jednom ili dva puta?, zatim se ne kaju, niti se oni poučavaju.

I kad god se objavi sura, gledaju oni jedni u druge: "Da li vas je vidio iko?" Zatim se okrenu. Okrenuo je Allah srca njihova, zato što su oni narod koji ne razumije.

Doista vam je došao Poslanik između duša vaših. Teško mu je što zapadate u nepriliku, brižan je za vas, vjernicima je samilostan, milosrdan.