islamkingdomfaceBook


Takvi neće biti ti koji će umaći na Zemlji i neće oni imati mimo Allaha nikakvih zaštitnika! Udvostručiće im se kazna! Neće se moći (koristiti) sluhom, niti će vidjeti.

Takvi će biti oni koji izgube duše svoje, a nestaće od njih šta su izmišljali.

Nema sumnje da će oni, (baš) oni na Ahiretu biti najveći gubitnici.

Uistinu, oni koji vjeruju i rade dobra djela, i budu skrušeni Gospodaru svom - takvi će biti stanovnici Dženneta. Oni će u njemu biti vječito.

Primjer (ovih) dviju skupina, je kao slijepca i gluhog, i onog koji vidi i onog koji čuje. Jesu li isti primjerom? Pa zar nećete razmisliti?

I doista smo poslali Nuha narodu njegovom: "Uistinu! Ja sam vam opominjač jasni,

Da obožavate samo Allaha. Uistinu! Ja se plašim nad vama kazne Dana bolnog.

Tad rekoše uglednici koji nisu vjerovali iz naroda njegovog: "Vidimo te samo kao smrtnika sličnog nama, i vidimo te - slijede te samo oni koji su najniži naši, bez razmišljanja, i ne vidimo nikakve vaše zasluge nad nama; naprotiv, smatramo vas lažovima."

Reče: "O narode moj! Da li vidite, ako sam ja na jasnom dokazu od Gospodara svog - a dao mi je od Sebe milost - a vi slijepi na to, zar ćemo učiniti da prionete uz to, a vi njegovi mrzitelji?"