islamkingdomfaceBook


Oni kojima smo dali Knjigu prepoznaju ga kao što prepoznaju sinove svoje. A uistinu, skupina njih krije Istinu, a oni znaju.

Istina je od Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca.

Za svakog ima smjer kojem se on okreće. Zato se natječite dobrim djelima. Gdje god bili, dovešće vas Allah sve. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

I odakle god izađeš, ta okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama. A doista, to je Istina od Gospodara tvog, i nije Allah nemaran prema onom šta radite.

I otkud god izađeš, pa okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama; i ma gdje bili, ta okrećite lica svoja u pravcu njega, da ne bi imali ljudi izgovor protiv vas, izuzev onih od njih koji čine zulm - zato se ne bojte njih, a bojte se Mene - da bih upotpunio blagodat Svoju prema vama i da biste se vi uputili.

Kao što smo poslali među vas Poslanika od vas - uči vam ajete Naše i čisti vas i uči vas Knjizi i mudrosti, i uči vas onom šta niste znali.

Zato se sjetite Mene, sjetiću se vas, i zahvaljujte Mi i ne niječite Mene!

O vi koji vjerujete! Tražite pomoć u strpljenju i salatu. Uistinu! Allah je sa strpljivima.