islamkingdomfaceBook


Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog - i kad budu s njim na poslu zajedničkom - ne idu dok ne zatraže dozvolu od njega. Uistinu! Oni koji traže dozvolu od tebe, ti takvi vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog. Pa kad zatraže dozvolu od tebe radi nekog svog posla, tad dozvoli kome hoćeš od njih i traži im oprost od Allaha. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Ne činite poziv Poslanikov među vama, kao poziv vaš, jednih drugima. Doista Allah zna one od vas koji se izvlače kradom. Zato neka se pripaze oni koji izbjegavaju naredbu njegovu, da ih ne snađe iskušenje ili ih ne pogodi kazna bolna.

Blagoslovljen neka je Onaj koji objavljuje furkan robu Svom, da bude svjetovima opominjač:

Onaj čija je vlast nebesa i Zemlje; a nije uzeo djete, niti On ima druga u vlasti. A stvorio je svaku stvar, te joj odmjerio mjeru.

Besumnje! Uistinu je Allahovo šta je na nebesima i Zemlji! Doista zna ono na čemu ste vi. A na Dan kad Njemu budu povraćeni, tad će ih obavijestiti o onom šta su radili; a Allah je o svakoj stvari Znalac