islamkingdomfaceBook


Uistinu! Onaj koji te je obavezao Kur'anom, sigurno će te vratiti povratištu. Reci: "Gospodar moj je Najbolji znalac onog ko donosi Uputu i onog ko je u zabludi očitoj."

I nisi se nadao da će se tebi dati Knjiga, izuzev kao milost od Gospodara tvog. Zato nikako ne budi pomagač nevjernicima;

I neka te nikako ne odvrate od ajeta Allahovih, nakon što su ti objavljeni; i pozivaj Gospodaru svom, i ne budi nikako od mušrika;

I ne prizivaj uz Allaha boga drugog! Samo je On Bog! Svaka stvar je propadajuća, izuzev lica Njegovog! Njegov je sud i Njemu ćete biti vraćeni!

Alif. Lam. Mim.

Misle li ljudi da će biti ostavljeni, ako kažu: "Vjerujemo", i da neće biti iskušavani?

A doista smo iskušavali one prije njih. Pa sigurno će Allah znati one koji su istiniti i sigurno znati lašce.

Zar misle oni koji rade zlodjela, da će Nas preduhitriti? Zlo je to što prosuđuju!

Ko se nada susretu s Allahom, pa uistinu, rok Allahov je sigurno nastupajući, a On je Onaj koji čuje, Znalac.

A ko se bori, pa samo se bori za dušu svoju. Uistinu! Allah je Neovisan od svjetova.