islamkingdomfaceBook


Allah je Zaštitnik onih koji vjeruju. Izvodi ih iz tmina na svjetlo. A koji ne vjeruju, zaštitnici njihovi su taguti. Izvode ih iz svjetlosti u tmine. Takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.

Pa zar nisi vidio onog koji se prepirao s Ibrahimom o Gospodaru njegovom!, jer je Allah dao njemu vlast. Kad reče Ibrahim: "Gospodar moj je Taj koji oživljava i usmrćuje." Reče: "Ja oživljavam i usmrćujem." Ibrahim reče: "Pa uistinu, Allah dovodi Sunce sa istoka, ta dovedi ga sa zapada." Tad se zbuni onaj koji nije vjerovao; a Allah ne upućuje narod zalima.

Ili kao onaj koji je prošao pored naselja, a ono pusto (palo) sa krovovima svojim. Reče: "Kako će Allah oživiti ovo poslije smrti njegove?" Tad ga usmrti Allah stotinu godina, potom ga podiže. Reče: "Koliko si ostao (mrtav)?" Reče: "Ostao sam dan ili dio dana." Reče: "Naprotiv, ostao si sto godina. Pa pogledaj hranu svoju i piće svoje! Nije se ono pokvarilo; i pogledaj magarca svog; i da učinimo tebe znakom ljudima. I pogledaj kosti: kako ih podižemo, zatim ih zaodjevamo mesom." Pa pošto mu bi jasno, reče: "Znam da Allah nad svakom stvari ima moć."