islamkingdomfaceBook


I nisu isti slijepac i onaj koji vidi,

Niti tmine, niti svjetlo,

Ni hlad, niti žega,

I nisu isti živi i mrtvi. Uistinu! Allah daje da čuje kome hoće. I nisi ti taj koji će pročuti onog ko je u kaburima.

Ti si samo opominjač.

Uistinu, Mi smo te poslali s Istinom, donosiocem radosnih vijesti i opominjačem. A nema umme a da nije (kroz) nju prošao opominjač.

A ako te poreknu, pa već su poricali oni prije njih. Dolazili su im poslanici njihovi sa dokazima jasnim i zeburima i Knjigom svjetiljom.

Zatim bih dograbio one koji nisu vjerovali; pa kakvo je bilo odbijanje Moje!

Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, pa izvodimo njome plodove različitih boja njihovih; a (ima) planina bijelih i crvenih pruga - različitih boja njihovih - i jako crnih;

A ljudi i životinje i stoka su također različitih boja njihovih. Samo se boje Allaha između robova Njegovih, učeni. Uistinu! Allah je Moćni, Oprosnik.

Uistinu, oni koji uče Knjigu Allahovu i obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ih opskrbili, javno i tajno, nadaju se trgovini (koja) neće propasti,

Da bi im ispunio nagrade njihove i dodao im iz dobrote Svoje. Uistinu, On je Oprosnik, Zahvalni.