islamkingdomfaceBook


Nije na tebi upućivanje njihovo nego Allah upućuje koga hoće. A šta udijelite od dobrog, pa za duše je vaše; a dijelite jedino tražeći lice Allahovo. I šta udijelite od dobrog, biće vam nadoknađeno i vama se neće zulm učiniti.

I šta udijelite od nafake ili zavjetujete od zavjeta, pa uistinu, Allah to zna. A nema za zalime nikakvih pomagača.

Ako ističete sadake, pa to je dobro. A ako ih krijete, i dajete ih fukarama, pa to je bolje za vas i pokriće vam (Allah) neka loša djela vaša. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

(Sadaka je) za fukare koji ograničeni na putu Allahovom ne mogu krstariti po zemlji. Smatra ih neznalica bogatima zbog skromnosti. Poznaćeš ih po obilježju njihovom: ne traže od ljudi nasrtljivo. A šta utrošite od dobrog, pa uistinu, Allah je o tome Znalac.

Oni koji udjeljuju imetke svoje noću i danju, tajno i javno - pa imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog i neće biti straha nad njima i neće oni žaliti.