islamkingdomfaceBook


Zatim ćete uistinu vi, o zabludjeli poricatelji,

Sigurno jesti od drveta zekkuma,

Pa ćete njime trbuhe puniti,

Te piti na njega vrijuću vodu,

Ta pit ćete pijenjem žedne kamile.

Ovo će biti ugošćenje njihovo na Dan sudnji.

Mi smo stvorili vas, pa zašto ne povjerujete?

Pa jeste li vidjeli šta izbacujete?

Da li vi to stvarate, ili smo Mi Stvoritelji?

Mi smo odredili među vama smrt, i nećemo Mi biti preteknuti,

Da izmijenimo likove vaše i oblikujemo vas u ono šta ne znate,

A doista znate nastanak prvi. Pa zašto se ne poučite?

Pa vidite li šta sijete?

Da li vi dajete da to uzraste, ili smo Mi Uzgajatelji?

Da hoćemo, sigurno bismo ga učiniti kršom, tad biste se počeli čuditi:

"Uistinu, mi smo oglobljeni!

Naprotiv, mi smo lišeni."

Pa vidite li vodu koju pijete?

Da li je vi spuštate iz oblaka, ili smo Mi Spuštaoci?

Da hoćemo, učinili bismo je slanom; pa zašto ne zahvaljujete?

Pa vidite li vatru koju palite?

Da li vi stvarate drvo njeno, ili smo Mi Stvoritelji?

Mi smo je učinili podsjetnikom i korišću za stanovnike divljine.

Zato slavi ime Gospodara svog Veličanstvenog!

Pa ne! Kunem se položajima zvijezda,

A uistinu je to zakletva - kad biste znali - velika,