islamkingdomfaceBook


Uistinu, bogobojazni će imati uspjeh:

Bašče i vinograde,

I jedrih grudi vršnjakinje,

I čašu punu.

Neće u njemu čuti besmislicu, niti laganje,

Plaća od Gospodara tvog, dar obračunat,

Gospodara nebesa i Zemlje i šta je između njih, Milostivog. Neće moći govoriti s Njim.

Na Dan kad bude stajao Duh i meleci posafani, neće govoriti, izuzev onaj kome dopusti Milostivi - a govoriće tačno.

Taj dan je istinit, pa ko hoće, uzeće ka Gospodaru svom povratište.

Uistinu, Mi vas upozoravamo kaznom bliskom, na Dan kad vidi čovjek šta su unaprijed poslale ruke njegove i rekne nevjernik: "O da sam prašina!"

Tako mi onih koji čupaju žestoko,

I onih koji vade (blagim) vađenjem,

I onih koji plove klizeći,

Te onih koji prethode prethođenjem,

Te onih koji upravljaju stvar,

Na Dan kad uzdrma potres,

Slijediće ga naredni.

Srca će Tog dana biti uzdrhtala,

Pogledi njihovi biće oboreni.

Govore: "Da li ćemo uistinu mi biti vraćeni u prvobitno stanje?

Zar kad budemo kosti istruhle?"

Govore: "To je onda ponavljanje pogubno."

Pa uistinu, to će krik jedan biti,

Tad gle: oni budni!

Da li ti je došao hadis o Musau?

Kad ga zovnu Gospodar njegov u dolini svetoj Tuwa: