islamkingdomfaceBook


Reci: "O nevjernici!

Ne obožavam šta obožavate,

I niste vi obožavatelji onog šta obožavam,

I nisam ja obožavalac onog šta obožavate,

Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam.

Vama vjera vaša, a meni vjera moja!"

Kad dođe pomoć Allahova i pobjeda,

I vidiš ljude ulaze u vjeru Allahovu u grupama,

Tad slavi sa hvalom Gospodara svog i traži oprost od Njega. Uistinu! On je Primalac pokajanja.

Propale ruke Ebu Lehebove - i propao je.

Neće mu koristiti bogatstvo njegovo i šta je stekao.

Pržiće se vatrom rasplamsalom,

I žena njegova, nosačica drva,

Na vratu njenom biće konop od palmina lika.