islamkingdomfaceBook


Nećete postići dobročinstvo dok ne udijelite od onog šta volite. A šta utrošite od nečeg - pa uistinu, Allah je o tome Znalac.

Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, izuzev šta je zabranio Israil duši svojoj, prije no što je objavljen Tewrat. Reci: "Pa dajte Tewrat te ga čitajte, ako istinu govorite."

Pa ko izmisli protiv Allaha laž poslije toga - pa ti takvi su zalimi.

Reci: "Istinu govori Allah! Zato slijedite millet Ibrahima hanife; a nije bio od mušrika."

Uistinu, prva Kuća postavljena za ljude je ona u Bekki, blagoslovljena je i putokaz svjetovima;

U njoj su znakovi jasni: stajalište Ibrahimovo; i ko god uđe u nju biće siguran. A radi Allaha je na ljudima hadždž Kuće, ko smogne njoj put. A ko ne vjeruje, pa uistinu, Allah je Neovisan od svjetova.

Reci: "O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a Allah je svjedok nad onim šta radite?"

Reci: "O sljedbenici Knjige! Zašto zavodite s puta Allahovog onog ko vjeruje, i tražite ga iskrivljenim, a vi ste svjedoci?" A nije Allah nemaran prema onom šta radite.

O vi koji vjerujete! Ako budete slušali grupu onih kojima je data Knjiga, vratiće vas nakon vjerovanja vašeg (u) nevjernike.