islamkingdomfaceBook


I prinese se Tog dana Džehennem -Tog dana sjećat će se čovjek - a čemu mu sjećanje -

Govorit će: "O da sam (što) unaprijed poslao za život svoj!"

Pa Tog dana neće kazniti kaznom Njegovom niko,

Niti će vezati vezom Njegovom iko (kao On)!

O dušo smirena!

Vrati se Gospodaru svom zadovoljna, zadovoljavajuća,

Pa uđi među robove Moje,

I uđi u Džennet Moj!

Ne! Kunem se gradom ovim,

A ti si slobodan u gradu ovom -

I roditeljem i šta je rodio.

Uistinu, stvorili smo čovjeka (da) bude u trpnji.

Misli li da nema moć nad njim niko?

Govori: "Uništio sam bogatstvo mnogo."

Misli li da ga ne vidi niko?

Zar mu nismo načinili oka dva,

I jezik i usne dvije,

I uputili ga stazama dvjema,

Pa nije pokušao uspon.

A šta znaš ti šta je uspon?

Oslobođenje roba,

Ili hranjenje u danu gladi

Siročeta bliskog,

Ili siromaha u prašini;

Zatim biti od onih koji vjeruju i preporučuju jedni drugima sabr, i preporučuju jedni drugima merhamet.

Takvi će biti drugovi desne strane.