islamkingdomfaceBook


Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.

A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

i kada Zemlja izbaci terete svoje,

i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" –

toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

jer će joj Gospodar tvoj narediti.

Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

Tako mi onih koji dahćući jure,

pa varnice vrcaju,

i zorom napadaju,

i dižu tada prašinu

pa u njoj u gomilu upadaju –