islamkingdomfaceBook


njemu ćemo Džehennem pripremiti,

i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.

Mi smo dužni ukazati na Pravi put,

i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!

Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,

u koju će ući samo nesretnik,

onaj koji bude poricao i glavu okretao,

a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,

onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio,

ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati,

već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao,

i on će, zbilja, zadovoljan biti!

Tako mi jutra

i noći kada se utiša –

Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,

i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

Zato siroče ne ucvili,

a na prosjaka ne podvikni,

i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,

i breme tvoje s tebe skinuli,