islamkingdomfaceBook


Zbog navike Kurejšija,

navike njihove da zimi i ljeti putuju,

neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

koji ih gladne hrani i od straha brani.

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.

A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,

molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

koji se samo pretvaraju

i nikome ništa ni u naruč ne daju!

Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali,

zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.