islamkingdomfaceBook


A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:

bašče i vinogradi,

i djevojke mlade, godīnā istih,

i pehari puni.

Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,

Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,

Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti

na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.

To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.

Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!"

Tako Mi onih koji čupaju grubo,

i onih koji vade blago,

i onih koji plove brzo,

pa naređenja izvršavaju žurno

i sređuju ono što nije sređeno…

na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

za kojim će slijediti sljedeći –

srca toga dana biće uznemirena,

a pogledi njihovi oboreni.

Ovi pitaju: "Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?

Zar kad truhle kosti postanemo?",

i još kažu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"

A biće to samo povik jedan,

i evo njih – na Zemlji.

Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,