islamkingdomfaceBook


O ljudi! Bojte se Gospodara vašeg koji vas je stvorio od duše jedne i stvorio od nje paricu njenu, i razasuo od njih dvije mnoge ljude i žene. I bojte se Allaha - Onog kojim potražujete (međusobna prava) i (pazite) srodstva. Uistinu! Allah je nad vama Nadzornik.

I dajte siročadi imanja njihova. I ne zamjenjujte lošim dobro i ne jedite imetke njihove uz imetke svoje. Uistinu, to je grijeh veliki.

A ako se bojite da nećete biti pravedni prema siročadi, tad ženite šta je dobro za vas od žena: dvije, i tri i četiri. Pa ako se plašite da nećete biti pravedni, onda jednom ili onim šta posjeduju desnice vaše. To je najpodesnije, da ne biste zastranili.

I dajte ženama darove njihove (kao) poklone; pa ako vam od sebe ustupe nešto od toga, tad to jedite ugodno i prijatno.

I ne dajite maloumnima imanja vaša koja vam je Allah dao na upravljanje; a opskrbljujte ih iz toga i odijevajte ih i govorite im govor pristojan.

I provjeravajte siročad dok ne stignu do braka; pa ako kod njih zapazite zrelost, tad im predajte imetke njihove; i ne jedite ih rasipanjem i brzo, da bi (oni) odrasli. A ko je bogat, tad nek se suzdrži; a ko je fukara, tad nek jede razumno. Pa kad im predate imetke njihove, tad im svjedoke pozovite; a dovoljan je Allah Obračunac.