islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Ne budite prijatelji ljudi na koje se rasrdio Allah. Doista očajavaju zbog Ahireta, kao što očajavaju nevjernici zbog stanovnika kabura.

O Vjerovjesniče! Kad ti dođu vjernice da ti daju bej'a da neće pridruživati Allahu ništa, niti krasti, niti bludničiti, niti ubijati djecu svoju, niti iznositi potvoru izmišljajući to između ruku svojih i nogu svojih, niti tebi biti neposlušne u dobru, tad primi njihov bej'a i moli da im oprosti Allah. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

O vi koji vjerujete! Zašto govorite ono što ne činite?

Velika je odvratnost kod Allaha što govorite ono što ne činite.

Uistinu! Allah voli one koji se bore na putu Njegovom u saffu, kao da su oni bedem zbijeni.

I kad reče Musa narodu svom: "O narode moj! Zašto me patite, a sigurno znate da sam vam ja poslanik Allahov?" Pa pošto skrenuše, Allah učini da skrenu srca njihova. A Allah ne upućuje narod grješnika.