Kur'an prijevod | Mlivo | Ash-Shams | Aya 1
Sura
Aya
Part

والشمس وضحاها

Sura Ash-Shams 1

Tako mi Sunca i svjetla njegova,