islamkingdomfaceBook


Až se nebe rozpukne,

až se hvězdy rozptýlí,

až se moře rozlijí,

až se hroby převrátí,

pak pozná duše každá, co učinila zavčas a co zmeškala.

Člověče, co zmýlilo tě o laskavém Pánu tvém,

jenž stvořil tě, vyrovnal a souměrnost ti dal

a v oné podobě tě složil, již si přál?

Pozor však, vždyť vy nazýváte den soudný výmyslem!

Nad vámi věru strážcové dozírají,

zapisovatelé vznešení,

kteří o činech vašich dobře vědí!

Čistí zajisté ve slastech budou,

zatímco hříšníci do ohně půjdou,

v němž budou hořet v den soudný,

a z něho vzdálit se moci nebudou.

Víš ty vůbec, co je to soudný den?

A znovu: víš ty vůbec, co je to soudný den?

Den, kdy žádná duše nezmůže nic pro duši jinou a kdy rozhodnutí bude patřit Bohu jen!

Běda těm, kdo míru zkracují,

kteří když jim je měřeno plnou míru od lidí žádají,

však když pro druhé měří či váží, ztrátu jim působí!

Což si myslí, že nebudou vzkříšeni