islamkingdomfaceBook


a rozkaz náš je pouze slovo jediné, rychlé jak oka mžiknutí.

A vskutku jsme již zahubili jiné vám podobné. Což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

A vše, co konali, je v Písmech zapsáno

a vše, ať malé či velké, je v nich zaznamenáno.

A bohabojní věru budou mezi zahradami a řekami,

v příbytku pravdy, u vládce všemohoucího!

Milosrdný!

Koránu naučil,

člověka stvořil,

vysvětlení jej naučil.

Slunce i měsíc své počty obsahují

a traviny a stromy se před ním sklánějí.

Nebe On vyzvedl a váhy stanovil

na váze nepodvádějte,

spravedlivě ji stanovte a na váhách neubírejte!

A zemi, tu pro lidstvo rozprostřel,

na ní ovoce a palmy s obaly plodů zrají

i obilí na stéblech a rostliny, jež vůni libou mají.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A člověka z hlíny podobné hrnčířské stvořil

a džiny z plamene bezdýmného vytvořil.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

On Pánem je obou východů, i Pánem obou západů.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?