Συχνά αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι με βλέπουν σαν μια ακραία, φονταμενταλίστρια μουσουλμάνα τρομοκράτρια με μια καραμπίνα ΑΚ-47 στην τσέπη του τζιν μου. Ή με βλέπουν παντού ως το σύμβολο της καταπιεσμένης γυναίκας. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο συμβαίνει.

Συχνά αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι με βλέπουν σαν μια ακραία, φονταμενταλίστρια μουσουλμάνα τρομοκράτρια με μια καραμπίνα ΑΚ-47 στην τσέπη του τζιν μου. Ή με βλέπουν παντού ως το σύμβολο της καταπιεσμέν ...

(α) Οκτακόσιες χιλιάδες. «Και ο Ιωάβ έδωσε στον βασιλιά το σύνολο της απαρίθμησης του λαού· και ο Ισραήλ ήσαν 800.000 άνδρες δύναμης που έσερναν ρομφαία· και οι άνδρες τού Ιούδα 500.000.» (Β Σαμουήλ 24:9)

(α) Οκτακόσιες χιλιάδες. «Και ο Ιωάβ έδωσε στον βασιλιά το σύνολο της απαρίθμησης του λαού· και ο Ισραήλ ήσαν 800.000 άνδρες δύναμης που έσερναν ρομφαία· και οι άνδρες τού Ιούδα 500.000.» (Β Σαμουήλ 2 ...

ανέτρεψε όλα τα δεδομένα της ζωής: αντικατέστησε το κακό με το καλό, έβγαλε τους ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως, αντικατέστησε τη λατρεία των δούλων (Του Αλλάχ), με τη λατρεία Του Θεού των δούλων (Του Αλλάχ), αλλάζοντας τον ρου της ιστορίας και τη ζωή των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Δε μπορούμε να αντιληφθούμε πλήρως αυτήν την εκπληκτική εικόνα, παρά μόνο αν συγκρίνουμε μεταξύ των συνθηκών που επικρατούσαν πριν απ’ αυτόν, και του πώς αυτές άλλαξαν μετά από αυτόν. Κάτι τέτοιο απαιτεί μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας των λαών των Αράβων, του πώς αυτοί οι λαοί αναπτύχθηκαν πριν το Ισλάμ, της ιστορίας των κυβερνήσεων, του τρόπου λειτουργίας των φυλών που κυριαρχούσαν στην εποχή πριν τον ερχομό του Προφήτη

ανέτρεψε όλα τα δεδομένα της ζωής: αντικατέστησε το κακό με το καλό, έβγαλε τους ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως, αντικατέστησε τη λατρεία των δούλων (Του Αλλάχ), με τη λατρεία Του Θεού των δούλων (Τ ...

Νομίζω ότι μπορεί από αυτή τη συζήτηση να ειπωθεί ότι υπάρχει, σήμερα, περισσότερη δεκτικότητα από την Ισλαμική πλευρά για τον ιδρυτή του Χριστιανισμού, απ’ ό,τι υπάρχει στη Χριστιανική πλευρά για τον ιδρυτή του Ισλάμ. Ποια η σημασία αυτού είναι κάτι που το αφήνουμε σε σένα, το θεατή, για να το αποφασίσεις, αλλά πιστεύω πως θα συμφωνήσεις ότι είναι καλό που μιλάμε μαζί.

Νομίζω ότι μπορεί από αυτή τη συζήτηση να ειπωθεί ότι υπάρχει, σήμερα, περισσότερη δεκτικότητα από την Ισλαμική πλευρά για τον ιδρυτή του Χριστιανισμού, απ’ ό,τι υπάρχει στη Χριστιανική πλευρά για τον ...

Αυτή η προσπάθεια αφορά όλους τους Χριστιανούς, οι οποίοι αναγνωρίζουν την εσωτερική ευθύνη και λαχτάρα για καθοδηγημένη λατρεία του Ενός Αληθινού Θεού. Λατρεία που δεν βασίζεται σε κοινωνικούς, κοσμικούς ή οικογενειακούς κανόνες, αλλά αποτελεί δικαίωμα και καθήκον του/της το να λατρεύει τον Δημιουργό τους (μας).

Αυτή η προσπάθεια αφορά όλους τους Χριστιανούς, οι οποίοι αναγνωρίζουν την εσωτερική ευθύνη και λαχτάρα για καθοδηγημένη λατρεία του Ενός Αληθινού Θεού. Λατρεία που δεν βασίζεται σε κοινωνικούς, κοσμι ...